QASHASHUL DAN AMTSALUL QUR’AN Ulumul Qur’an BAB I PENDAHULUAN A.  LATAR BELAKANG Dalam Al Qur’an terdapat beberapa pokok-pokok kandungan. Diantara […]

JUDUL : HUBUNGAN HADITS DENGAN AL-QURAN BAYAN-AT TAQRIR I. Latar Belakang Hadits adalah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, […]