Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa

Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa

Posted on

Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa

Diartikel kali ini kami akan memberikan contoh teks seorang MC atau pembawa acara dalam acara yasinan menggunakan bahasa jawa.

Kegiatan rutin Yasinan adalah kegiatan keagamaan untuk menghaturkan doa dengan mengumandangkan Surat Yasin dan Puji Tahlil. Kegiatan ini diselenggarakan secara bergiliran sesuai urutan permintaannya dan nampak warga antusias mengikuti nya.

 

Assalamu’alaikum Wr Wb

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Latin: Alhamdulillahi rabbil ’alamin. Wassholatu wassalamu ’ala asyrafil ambiyaai wal mursalin. wa’ala alihi wa ashhabihi waman tabi’ahum bi ihsanin ilaa yaumiddin. Amma ba’du.

Ingkang kawulo hormati, Pak Rt lumampah…

Ingkang kawulo hormati Bapak tuan rumah, Ingkang kawulo hormati,

Bapak-bapak para pemuka agama saha para warga ingkang rawuh wonten ing dalu menika.

Puji lan syukur sumangga kita sedaya ngaturaken puja-puji dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring limpahan rahmat saha kanugrahan dhumateng kita sedaya, mliginipun nikmat sehat jasmani/rohani, nikmat iman lan ni’mat islam.

Supados Alhamdulillah saged ngrawuhi wirid yasin ing griya panjenengan….., mboten wonten alangan setunggal menapa, Amin….

Salajengipun, mboten kesupen sholawat saha salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW lan keluarganipun ingkang sampun mbekta agama Islam lan nyebaraken dateng sak pelosok jagad.

Supados kita saged mangertos pundi piwulang ingkang dipun ridhoi dening Allah lan pundi ingkang mboten dipun ridhoi, ugi mugi-mugi kito sedoyo pikantuk syafaatipun Baginda Rosululloh wonten ing yaumil qiyamah. Amin Ya Robbal A’alamin.

Para jamaah Yasin Wirid ingkang kinurmatan, kula badhe enggal maosaken adicara ingkang badhe kalampahan ing dalu punika:

– Mbukak

– Sugeng rawuh tuan rumah

– Waosan Yasin, Tahlil, lan Do’a

– Courteus

– Panutup

Oke kanggo mlebu acara pisanan yaiku pambuka. Sumangga adicara menika kita bikak kanthi maos Basmallah sesarengan.

Mlebet ing adicara ingkang kaping kalih, inggih punika sambutan panampi, ingkang ing bab punika badhe kaaturaken dening Bp., sumangga.

Matur nuwun kanggo sambutan. Mlebet wonten ing adicara salajengipun inggih menika waosan Surah Yasin, Tahlil saha Doa ingkang badhe dipun aturaken dening Bp………, saha donga panyuwunipun Bp……., dhumateng panjenenganipun wekdal saha papan. olèh.

Mekaten waosan surat Yasin, Tahlil saha Doa mugi-mugi roh saking keluarga bapak panjenengan sedaya….. lan arwah kito sedoyo dipun tampi dening Allah SWT lan dilebokake ing papan ingkang leres. Amin.

Salajengipun mlebet ing adicara salajengipun inggih menika silaturahmi lan dipunlajengaken adicara panutup.

Mekaten atur wirid yasin ingkang katindakaken, salajengipun kula minangka pembawa acara, menawi wonten atur saha atur ingkang kirang mranani penggalih saha kirang prayogi, kula pribadi nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamualaikum wr wb.

 

Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa

 

 

Teks pembawa acara yasinan rutin bahasa jawa singkat

السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

بسم اللّه، الحمدللّه

الحمدُللّه ربِّ العالمينَ وبه نستعِين على امُور الدنيا والدّين. والصّلاةُ والسّلامُ على سيِّدنَا ومولنا وشفعِينا وحبيبِنا محمَّد رسُول اللّه وعلى اله وصحبِه، ومَن تبعَ سُنّتَه وجمَعته مِن يومِنا هذا الى يومِ النّهضة.

الحمدُللّه الّذِي نزَّل الفُرقان على عبدِه ليكُون للعالمِين نذِيرا. وأتاهُ اللّه المُلك والحِكمة وعلّمَه ممّا يشاءُ. ومَن يُؤت الحِكمة فقَد أُوتي خيرًا كثِيرًا.

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bismillah, Alhamdulillah

Alhamdulillahirobbil Alamin, wabihi nastainu ala umuriddunia wa din.

Wassolatu wassalamu ala Sayyidina Wamaulana Wasyafi’ina Wahabibina Muhammad Rasulillah wala alihi washohbih, waman tabi’a sunnatihi wajama’atah min yaumina hadza ila yaumi nahdhoh.

Alhamdulillahilladzi nazzalal furqoon ‘ala’ ‘abdihi liyakunu lil ‘alamina nadziron. Wa ataahullahul mulka wal hikmata Wa ‘allamahu mimmaa yasyaa’u. Wa man yu’til hikmata faqod utiya khoiron katsiron.

Ingkang kinurmatan Bapak RT 02 Jalan Syaikh Kicili Bayun Desa Cibodas Kecamatan Tanara

Ingkang kawulo hormati Bapak tuan rumah,

Ingkang kawulo hormati, Bapak-bapak para pemuka agama saha para warga ingkang rawuh wonten ing dalu menika.

Puji lan syukur sumangga kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring limpahan rahmat saha hidayahipun dhumateng kita sedaya.

Luwih-luwih ni’mat kesehatan jasmani/rohani, ni’mat iman lan ni’mat Islam.

Supados Alhamdulillah saged ndherek wirid Yasinan wonten ing griya panjenengan….., mboten wonten alangan setunggal menapa, Amin….

Salajengipun, mboten kesupen sholawat saha salam mugi katur dhumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW lan kulawarganipun.

Kang wis nggawa agama Islam lan nyebar menyang kabeh sudhut donya.

Supados kita saged mangertos pundi piwulang ingkang dipun ridhoi dening Allah lan pundi ingkang boten dipun ridhoi dening-Nya, ugi mugi-mugi kito sedoyo pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Rosululloh wonten ing yaumil qiyamah. Amin Ya Robbal A’alamin.

Para sembah Yasinan ingkang minulya.

Pambuka

Salam pambuka

Waosan Yasinan, Tahlilan, lan Waosan doa

Courteus

Panutup

Oke mlebu acara sing pertama, yaiku pembukaan.

Sumangga adicara menika kita bikak kanthi maos Basmallah sesarengan.

Mlebet ing adicara ingkang kaping kalih, inggih punika sambutan panampi, ingkang ing bab punika badhe kaaturaken dening Bp., sumangga.

Matur nuwun kanggo sambutan.

Mlebet wonten ing adicara salajengipun inggih menika waosan Yasinan, Tahlilan dumugi donga ingkang badhe dipun pimpin dening Bp………, saha waosan donga dening Bp……., dumateng panjenenganipun wekdal. lan panggonan olèh.

Mangkono waosan Yasinan, Tahlilan lan doa.

Mugi-mugi arwahipun panjenengan sekeluarga saha roh kita dipuntampi dening Allah SWT saha dipunlenggahaken ing papan ingkang leres. Amin.

Salajengipun mlebet ing adicara salajengipun inggih menika silaturahmi ingkang dipunwontenaken wonten ing Jalan Syaikh Kicili Bayun, Desa Cibodas, Kecamatan Tanara, dipunlajengaken adicara panutup.

Mekaten atur wirid Yasinan ingkang katindakaken, saklajengipun kula minangka pembawa acara, menawi wonten atur-atur ingkang kirang mranani penggalih utawi klentu nyuwun pangapunten.

والله الموفّق الى أقوام الطّريق

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamit Tharieq

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

 

 

 

 

 

teks pembawa acara yasinan dan tahlil bahasa jawa

Assalamualaikum Wr Wb.

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَعَزَّنَا باِلْإِيمَانِ بِهِ، وَهَدَاناَ إِلَى عَظِيمِ شَرِيْعَتِهِ، وَأَسْعَدَنَا بِاتِّبَاعِ أَفْضَلِ رُسُلِهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، فيِ أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوْبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، وَبَعْدُ

Latin: Alhamdu lillahi a’azzana bil imani bih. Wahadana ila ’adzimi syari’atih. Wa as’adana bittiba’i afdhali rusulih. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarika lahu, fii uluuhiyyatihii, warubuubiyyatihii wa asmaaihi washifatih. Wa asyhadu anna muhammadan ’abduhu warasuluh. Allahumma Shalli Wasallim Wabarik ’ala sayyidina Muhammadin wa’ala alihi Washahbihi ajma’in. Waba’du.

Wonten ngarsanipun poro sesepuh pini sepuh ingkang pantes kinabekten. Poro bpk lan poro sederek ingkang kulo hormati, nuwun mbok bilih sampun ndungkap ndalu. Pramila monggo hadicoro pepanggihan wonten ing dalu punika tumunten kawiwitan.

Namung sak derengipun monggo kito sareng2 muji syukur wonten ing ngarso dalem Allah SWT , Ingkang sampun paring rahmat lan hidayah dumateng kito sedoyo,

sholawat sarto salam mugi2 tansah katetepno dateng nabi Muhammad Saw ingkang kito antu2 syafaatipun wonten ing yaumul qiamah.

Poro bpk lan poro sederek sedoyo kebareng kulo waosaken menggah susunan acara ingkang bade kito lampai :

1. Pambuka

2. Sambutan Saking Tuan Rumah

3. Waosan Yasin Tahlil

4. Lain2 (Wekdal kito aturaken ketua Yasin tahlil)

5. Panutup

Monggo pepanggihan ing dalu punika kito bikak kathi waosan basmalah… Acara sak lajengipun sambutan saking tuan rumah Poro bpk Lan sederek sedoyo, Acara sak lajengipun amalan milo wekdal Kasumanggaaken dumateng bpk…. Acara sak lajengipun waosan Yasin Tahlil dumateng Romo Yai ….. Poro bpk lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati, minangkani atur pamundutipun ingkang kagungan dalem kito kacaosan unjukan soho daharan menopo kawontenanipun saking kersanipun katuran dahar soho ngunjuk ingkang prayogi, amrih barokah wonten badan kito sedoyo pramilo kito langkung rumiyen doa sesarengan. Acara sak lajengipun lain2 namung sakderengipun wekdal kito aturaken dateng ketua Acara sak lajengipun penutup. Milo monggo pepanggian ing dalu puniko kito syukuri kanthi waosan hamdalah. Lan saking kulo ambok bilih anggen kulo nderek aken adicoro ing dalu punika katha klenta klentu kulo nyuwun agunging pangapunten. Kulo akhiri Wassalamuaalaikum wr, wb

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *