Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat ( Berbagai Acara )

Posted on
Selamat datang diblog vestitijaya, apakah saat ini anda sedang mencari referensi dan contoh contoh teks pidato dalam bahasa jawa? Nah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan referensi dan contohnya. Kami merangkum dan mengumpulakan dari berbagai acara dan sumber. Silahkan pilah dan pilih sesuai dengan keinginan anda.
Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat

Berikut Beberapa Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat :

( CONTOH 1 )

 Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa Lingkungan Sekolah

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِ الله، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله وَ بَعْدُ

  • Dumateng bapak kepala sekolah
  • Dumateng bapak kaliyan ibu guru sekolah ingkang kula hurmati
  • Lan dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani ingkang kula hurmati

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip kito sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae – sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit – penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken ing pidato niki, umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

( CONTOH 2 )

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Sumpah Pemuda

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wassholaatu wassalaamu ‘alaa asyroofil anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa’ala alihi washahbihi aj’ma’iin, wa man tabi’ahum biihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba’du.

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni, bapak utawi ibu lan karyawan sedaya ingkang kula trisnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puja lan puji syukur kita marang gusti Allah SWT ingkang maha agung, amarga sampun pinaringan nikmat sehat santoso marang kula saha panjenengan saengga kita saget makempal teng mriki.

Kaping kalih anggenipun kula jumeneng ing ngarso panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah babagan Sumpah Pemuda. Kula lan panjenengan sedaya tamtu sampun merdeka.

Mbok bilih ing tanggal 20 oktober meniko bangsa Indonesia mengeti dinten sumpah pemuda inggih punika salah satunggaling kadadosan dinten sarta ingkang nedahaken, dateng kito sedoyo tiyang bilih bangsa Indonesia nggadhahi semangat juang ingkang tinggi.

Wosipun sumpah saha prasetya menika kito sedoyo kulo lan panjenengan sedoyo saha dipunwarisaken dhumateng putra wayah lagu mujudaken sedaya gegayuhan kamardikan saha gesang kanthi gemah aripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja adil lan sejahtera. Kita minangka siswa duweni kawajiban semangat mempeng anggenipun sinau.

Cekap sementen ingkang saget kulo aturaken, mbok bilih wonten klentunipun kula aturaken ngapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

( CONTOH 3 )

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Kemerdekaan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ اْلإِيْمَانِ وَاْلإِسْلاَمِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ اْلأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahil ladzii an’amanaa bini’matil iimaan wal islaam. Wanushalli wanusallimu ‘alaa khairil anaam, sayyidinaa muhammadin wa’alaa aalihii wasohbihi aj-ma’iin, amma ba’du.

Ingkang kinurmatan bapak rt 03 rw 08. 

Bapak – bapak lan ibu – ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maring gusti Allah SWT, ingkang sampun paring kasehatan marang kita sedaya, saengga kita saget makempal wonten acara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan negara Indonesia kaping 74.

Ibu, bapak lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih tanggal 17 agustus 1945 nagari Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun maosaken teks proklamasi.

Bapak, Ibu ingkang kula hurmati, panjenengan sedaya kasamaraning menika yaiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti Allah SWT supados nagari Indonesia salajenipun langkung sae tinimbang sakderengipun.

Bapak, Ibu sumangga kamardhikan menika isi campuran ugi watak nasionalisme kita ketandur ing manah.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken, bilih wonten kelepatanipun utawi klenta klentunipun kula nyuwun agungen pangapunten.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

( CONTOH 4 )

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Narkoba

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wabihi nasta’inu ‘alaa umuriddunya waddiin. Wassholatu wassalamu ‘alaa asyrofil mursaliin, wa’alaa aalihi wa sohbihi ajma’iin. Amma ba’du.

Puji saha syukur kita panjataken dumateng allah subhanahu wa ta’ala ingkang sampun aweh rahmat lan hidayahipun kangge kita sedaya, sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing mriki kanthi keadaan sehat wal afiat.

Kenapa sarto salam mugi katetepna dhumateng nabi Muhammad SAW, lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman samangkih aamiin.

Bapak ibu serta kanca – kanca ingkang kula hurmati. Wonten ing mriki kula badhe matur irah – irahan bahaya narkoba sarta obat – obatan ingkang dipun larang. Kito sedoyo sampun katerangaken barito ing pawartos tv sok sintena ingkang ginaaken narkoba lan bahayanipun narkoba kolo wau. Sawisipun biso ngrisak badan, kasehatan lan pikiran ,boten saged dicekek lan sanes – sanesipun gangguan liane.

Tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kesehatan banget meruhi aken dumateng badan kita sedaya. Amargi tiyang ingkang nggadahi karemenan ngisap narkoba meniko gampil kenging penyakit.

Awit meniko kulo ngajak dumateng para masyarakat supados ojo sepisan – pisan ngginakaken obat – obatan terlarang lan narkoba. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal – hal ingkang positif inggih punika olah raga, maca buku lan sak panunggalane.

Bapak, ibu lan kanca – kanca ingkang kinormatan kanti pangertosan ingkang sampun kulo aturaken.

Kulo ngajak monggo kito tansah njagi badan kito ampun ngantos ngginaaken barang ingkang dipun larang pemerintah lan agama. Mugo – mugo kito sedoyo saget dados umatipun ingkang becik.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

( CONTOH 5 )

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أََمَّا بَعْدُ

Bismillahirrohmanirrohiim. Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, was-sholaatu wassalaamu ‘alaa asyrofil anbiyaa-i wal mursaliin, sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa’ashabihi aj’ma’iin, Amma ba’du.

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Kula minangka wakil saking kelas 9 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco – konco saengga kula lan konco kula saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula lan konco – konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan ibu lan bapak guru pikantuk pinwales saking Allah SWT ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan ketentreman lan kasarasan kawilujengan saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Mboten kasupen kulo kalian konco – konco kula nyuwun pangapunten, dalam menikah pernah asring kagem bapak lan ibu guru saiki bapak ibu guru kuciwa lan duka.

Dumateng ibu utawi bapak guru serta adi kula sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang mboten aringan rahmat saha barokahing gusti Allah SWT.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan lan klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

( CONTOH 6 )

Contoh Teks Pidato Tema Pendidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لۤا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

Alhamdilillahi was sholatu was salaamu ‘alaa rosulillahi wa’alaa aalihi wa sohbihi wa maw waalaah. Amma ba’du.

Para bapak ibu serta secara sedaya ingkang kinormatan. Ten dalem dinten ingkang dan iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur dhumateng gusti ingkang maha agung. Maringi nikmat lan rahmat sahinggo ing wekdal punika kita sedaya saget kempal ten meriki panggenan kaperlu ngengeti pendidikan nasional.

Sanget perlu kito sedoyo sumerapi pemerintah kita bangsa indonesia dan dalam kitabipun undang-undang dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedoyo wargo milahi umur pitung tahun. Uga meniko kito sumerap ing dalem agami kita islam ingkang sampun lami ngantos pinten pinten 4 meniko.

Wekdal nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku dipa sepatu sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadahi ilmu pengetahuan di sepatu mobilio ingkang apa kang sedya. Boten dados umat ingkang bodoh. Menika uga kado pengendakane nabi dalam riwayat ibnu abdil barr.

Golek ilmu iku senajan ing negeri cina. Samen terne golek ilmu menika lampu di wajibno ingatasi saben-saben umat islam. Lan sak meter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku.

Poro hadirin ingkang kinurmatan. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kito sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kito pados ilmu. Nopo niku arupi ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat.

Cukup sementen ingkang saged kula aturaken, bokbilih wonten kalepatan kula nyuwun agungeng pangapura.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatu.

( CONTOH 6 )

Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Lingkungan Sekolah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu

الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdilillahi was sholatu was salaamu ‘alaa rosulillahi wa’alaa aalihi wa sohbihi wa maw waalaah. Amma ba’du.

  • Dumateng bapak kepala sekolah
  • Dumateng bapak kaliyan ibu guru sekolah ingkang kula hurmati
  • Lan dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani ingkang kula hurmati

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur kita sedoyo dumateng gusti Allah SWT amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged makempal kanthi sehat lan afiat teng mriki.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip kito sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan ingkang sae – sae, supados bumi keuntungan kagem kita sedaya agem.

Hadirin ingkang kula hormati.

Babakan kebersihan lingkungan yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit – penyakit ingkang ngintai rikala musim udan, supados kita sedaya sehat.

Cekap semanten ingkang saget kula aturaken ing pidato niki, umpami wonten klenta klentunipun kula nyuwun pangapunten.

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

( CONTOH 7 )

Contoh Teks pidato Tema Perpisahan

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأََشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillaahil ladzii kaana bi’ibadihi khabiiran bashiraa, tabaarokal ladzii ja’ala fis samaa’i buruujaw waja’ala fiihaa sirojaw waqomarom miniira. Asyhadu an-laa ilaa ha-illallah, wa asy-hadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuluh, alladzii ba’atsahu bil haq basyiiraw wanadziiroo. Wa da’iyan ilal haqqi bi’idznihi wa sirojam muniiraa. Allahumma shalli ‘alaihi wa’alaa alihi wa shohbihi wa sallim tasliman katsiroo. Amma ba’du.

Nuwun bapa utawi ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan bapak utawi ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan. Jalan ada dikelas turunnya rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun gusti allah ingkang maha agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya. Ahmad jaya katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk pinwales saking gusti allah ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Dalam menikah pernah asring kagem bapak-ibu guru saiki bapak ibu guru duka lan kuciwa. Alat saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan bapak ibu guru sedaya.

Dumateng bapak utawi ibu guru serta adi-adi sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti ingkang boten aringan rahmat saha barokahing gusti allah.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

( CONTOH 8 )

Contoh pidato Bahasa jawa Tema Cinta Damai


الْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِهِ الْـمُصْطَفَى، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahi wakafaa, wassholatu wassalaamu ‘alaa rosulihil musthofaa, wa’alaa aalihi wasohbihi wamanih tadaa, amma ba’du.

Bapak ibu ingkang minulya,

Sekolah meniko lembaga pamucalan ingkang sacara resmi ngawontenaken kengungkukan panyinaon kanthi sistematis, sengaja, uga terarah kunjuk ingkang dipuntumindakake dening pamucal profesional kaliyan program ingkang dwonten ten lebetupun kurikulum kawiwit saking taman kanak-kanak ngantos guron inggil.

Sekolah nggadhahi peran sae lebet numindakake warisan ngelmu, warisan budaya, uga warisan ketrampilan. Akhir menika, kathah kedadosan tawuran terna murid ingkang tentu nggadahi dampak ingkang kirang sae. Kedadosanipun tawuran punika amargi kathah faktor kados ta amargi pengaruh kanca, kirangipun mirengan saking tiyang sepuh, lan sanes-sanesipun.

Lebet perananipun dados setunggal lembaga ingkang montenaken pamucalan formal, sekolah sakedahipun nanemaken pelajaran ingkang luhur dhateng pamawi wucal, salah satunggalipun yaiku babakan tresna tentrem utawi wonten bahasa indonesia nipun “cinta damai”.

Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Tiyang sepuh nggadhahi kawajiban ingkang wigati lebet perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken wejangan dhateng anak. Sakniki Kathah tawuran, kerengan antara murid siji lan sijini kala menika, nyukakaken pertanda dhumateng kita sedaya menawi tiyang sepuh ugi nggadahi peran lan njagani tresna tentrem utawi cinta damai ing anak kawit awal. Pananeman roso tresna tentrem kawit awal kajengipun anak nggadhahi kelingan gesang tentreman kaliyan sesami.

Pananeman raos tresna tentrem ing anak saged dipun awiati kaliyan nepangaken anak cara kekancan ingkang sae kalih liyanipun sahingga kanca uga tiyang benten. mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam majeng tiyang benten, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis hal, mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Mucalaken ing anak konjuk mboten mbedak-mbedakake kanca ingkang setunggal kaliyan ingkang benten, Asring ngemutaken anak babakandolanan kados outbond badhe mucalaken ing anak menawi anak kedah nduweni sikap sportif, anak kedah kompak kaliyan rencangipun, sami mbiantu, uga gesang sareng lebet ketentreman.

Kaliyan basa tiyang sepuh ingkang saged dipunngerteni anak piyambake sedaya temtu kemawon badhe ndamel anak mangertosi.

Bapak ibu ingang sinuba ingkang kula hormati,

Wiwitan pananeman raos tresna tentrem sekedik-sekedik ing anak badhe nyukakaken penyadaran ing anak ugidini babagan ingetipun gesang tentreman kaliyan tiyang benten. Sahingga meniko dewasa samangkih anak badhe ngelingi uga mboten betah wonten kekerasan lan ugi tawuran konjuk ketika ngrampungi masalah.

Lantaran pidato bahasa jawa cinta damai menika kula aturakan dumateng awak kula piyambak ugi para rawuh sedaya sumangga kita saget langkung ati-ati anggenipun paring piwulangan tumrap putra lan lutri kita sedaya. Cekap sementen, ingkang saget kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan, kula nyuwn agunging pangaksami.

Wassalamu’alaikum wr wb

Demikian beberapa contoh dan referensi ” Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat “. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi jawaban kalian dan juga bisa digunakan sebagai referensi. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *