Mukadimah Bahasa Jawa Halus Terbaru, Kekinian, Singkat dan Terbaik

Posted on

Mukadimah Bahasa Jawa Halus – Selamat datang diblog vestitijayastore.com. Apakah kalian saat ini sedang mencari contoh teks Mukadimah Bahasa Jawa Halus? Tenang, kami akan memberikan referensi dan contoh terbaik untuk anda.

Mukadimah Bahasa Jawa Halus adalah pengantar atau kata pembuka yang biasanya digunakan dalam percakapan atau tulisan dalam Bahasa Jawa Halus. Mukadimah ini sering kali berisi kata-kata yang sopan dan menghormati lawan bicara, serta menunjukkan adanya kesopanan dan kehalusan dalam berkomunikasi.

Dalam Bahasa Jawa Halus, penggunaan mukadimah sangat penting dan dianggap sebagai suatu norma atau adat yang harus diikuti. Mukadimah sering kali diucapkan atau ditulis di awal percakapan atau surat, sebelum pembahasan inti dimulai.

Mukadimah Bahasa Jawa Halus

Contoh mukadimah dalam Bahasa Jawa Halus antara lain:

  • Sugeng rawuh (selamat datang)
  • Permisi nglayap (permisi melintas)
  • Matur nuwun (terima kasih)
  • Sugi lan salam (salam sejahtera)
  • Nyuwun pangapunten (mohon maaf)

Contoh Mukadimah Bahasa Jawa Halus

Tentu, berikut ini adalah contoh Mukadimah Bahasa Jawa Halus:
“Sugeng rawuh, kula sampun seneng bisa njaluk swargi mawi kersa saking sampeyan. Mohon pangapunten yening kula kalebu nalika sampeyan lagi asring carita kula. Kula saged ngaturaken sugeng riyadi lan sugeng ndalu saking sampeyan.”
Artinya: Selamat datang, saya sangat senang dapat berjumpa dengan Anda. Mohon maaf jika saya seringkali mengganggu Anda. Saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Anda.

Mukadimah Bahasa Jawa Halus Terbaru

ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـعِينَ، أَمَّا بَعْدُ
Ingkang dahad kinormatan Ibu Kepala Sekolah SD Sidolaju 6, 
Bapak ugi ibu guru, 
Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.
Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 6 sapunika. 
Kula siswa kelas 6ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 6 kagem ngaturaken matur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika. 
Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bahasa lan negara. 
Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 1 dumugi 5 supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip.
Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun
Akhirusalam Wabillahitaufik wal hidayah 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Contoh Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Halus Islami

Assalamualaikum wr.wb
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أََمَّا بَعْدُ
Ing kalodhangan punika sumangga langkung rumiyin kita ngaturaken puji lan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan dhumateng kita sedaya lan ugi nikmat hidayah satemah kita sedaya saged makempal wonten ing dinten menika kanthi sehat wal afiat.
Sholawat lan salam sumangga kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, ingkang sampun maringi pinten-pinten piwulang dumateng kita sedaya supados tansah taqwa lan mangertos dhumateng Allah SWT, pramila kita sedaya tansah sholawat dumateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dumateng keluarganipun. shahabat, saha pandherekipun sarta dhumateng kita sedaya ngantos pikantuk syafaat (pitulung) wonten ing dinten kiyamat.
Ingkang kula hormati Bapak/Ibu………..
Islam iku agama sing digawa dening Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kanthi agama iki Allah nutup agama sadurunge. Allah sampun nyempurnakaken agami punika tumrap kawulanipun.
Kanthi agama Islam iki, Allah wis nyempurnakake nikmate marang dheweke. Allah mung nyetujui Islam minangka agama sing kudu dianut. Mulane ora ana agama sing ditampa kajaba Islam.
Allah ta’ala berfirman,
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
“Muhammad itu bukanlah seorang ayah dari salah seorang lelaki diantara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi.” (QS. Al Ahzab: 40)
Allah ta’ala juga berfirman,
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً
“Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian.” (QS. Al Maa’idah: 3)
Agama Islam iki wis ngringkes kabeh wujud manfaat sing diwulangake dening agama sadurunge utawa diarani minangka agama ngrampungake agama sadurunge. Pramila minangka umat Islam, kita kedah ngucap syukur babagan iki.
Mekaten atur kula, menawi wonten lepat tutur utawi tumindak kulo nyuwun pangapunten.
Wasalamualaikum wr.wb

Pembukaan Pidato Bahasa Jawa Halus Singkat

Sugeng enjang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati.
Bapak utawi ibu guru saha karyawan sedaya ingkang kinurmatan.
Rencang-rencang ingkang kula tresnani lan kula banggaaken.
Mangga kito panjataken syukur dalemipun gusti Allah Ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kito tasih diparingi pinaringan sehat, sehinggo ing dalem punika saged makempal kanthi pinaringan sehat walafiat.
Lajeng, sholawat serta salam Allahumma sholli ala muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
( Contoh 2 )
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan
Poro bapak/ibu guru lan hadirin sedaya ingkang tansah kawula hormati, lan
Poro rencang-rencang ingkang kawula sayangi.
Sepindah, mangga kito sedaya tansah manjataken puji syukur dumateng ngersane Gusti Allah Kang Maha Pengasih.
Berkat rahmatipun, kawula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, taufiq, hidayah, saha inayah, sehinggo saget rawuh wonten mriki kanthi sehat walafiat.
Kaping kalih, sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Mugi-mugi, kito angsal syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah mbesok.

Pembukaan pidato bahasa jawa Halus di sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لۤا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.
  • Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati.
  • Bapak utawi ibu guru saha karyawan sedaya ingkang kinurmatan.
  • Rencang-rencang ingkang kula tresnani lan kula banggaaken.
Mangga kito panjataken syukur dalemipun gusti Allah Ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kito tasih diparingi pinaringan sehat, sehinggo ing dalem punika saged makempal kanthi pinaringan sehat walafiat.
Lajeng, sholawat serta salam Allahumma sholli ala muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Contoh Teks Kalimat Pembuka Pidato Bahasa Jawa Halus di Sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan
Poro bapak/ibu guru lan hadirin sedaya ingkang tansah kawula hormati, lan
Poro rencang-rencang ingkang kawula sayangi.
Sepindah, mangga kito sedaya tansah manjataken puji syukur dumateng ngersane Gusti Allah Kang Maha Pengasih.
Berkat rahmatipun, kawula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, taufiq, hidayah, saha inayah, sehinggo saget rawuh wonten mriki kanthi sehat walafiat.
Kaping kalih, sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad, mugi-mugi tetep kaaturaken dateng gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Teks Kalimat Pembuka Pidato Bahasa Jawa Halus di Sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.، أَمَّا بَعْدُ
Kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat
Bapak/ibu guru dan semua hadirin yang saya hormati, dan
Teman-teman semua yang saya sayangi.
Pertama-tama. mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Gusti Allah Yang Maha Pengasih.
Berkat rahmat-Nya, saya dan para hadirin masih diberikan banyak rahmat, taufik, hidayah, dan inayah, sehingga dapat datang di sini dengan keadaan sehat.
Kedua, selawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Demikian artikel yang dapat kami berikan tentang ” Mukadimah Bahasa Jawa Halus “. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *