Teks Pidato Sambutan Ketua Panitia Bahasa Jawa ( 5 Contoh Terbaik )

Posted on

Teks Pidato Sambutan Ketua Panitia Bahasa JawaMAKALAH-PEDIA Apakah anda sedang mencari contoh teks pidato sambutan ketua panitia dalam bahasa jawa ? Diakrtikel kali ini kami akan memeberikan referensi nya untuk anda. Silahkan dipilih dari kelima contoh dibawah ini yang di rasa dibutuhkan.

Teks Pidato Sambutan Ketua Panitia Bahasa Jawa ( 5 Contoh Terbaik )

Berikut beberapa Contoh Teks Pidato Sambutan Ketua Panitia Bahasa Jawa :


( CONTOH 1 )
Teks Pidato Sambutan Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamu’alaikum wr.wb.

Ingkang dhahat kinurmatan ugi Ibu Kepala Desa Cipete, Ibu Isnaen Nur Layla Safitri
Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Ustadz Iqbal Aziz
Ingkang kula hormati Para Bapak saha Ibu lan Sedaya ingkang rawuh ing Pengaosan menika.

Bapak saha Ibu ingkang kula hormati,   
Saderengipun monggo kito sedoyo ngucapaken puji syukur dhumateng gusti Allah swt, sebab kanti nikmat lan rahmatipun kito sedoyo saget makempal wonten ing mriki,

Bapak saha Ibu ingkang kula hormati,
Kados sampun kasebataken dening pranatacara, bilih kulo minangka mewakili saking segenap Panitia pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW. Minangka pangarsaning panitia kulo ngaturaken sewu2 agunging nuwun dhumateng para hadirin hadirat sedaya ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal saperlu ngrawuhi acara punika lan matur nuwun dhumateng sedaya warga Desa Cipete  ingkang sampun mbiyantu biaya kagem pengaosan Maulid menika. Mugi-mugi amal sae Panjenengan sedaya angsal piwales ingkang langkung sae saking Allah SWT. 

Bapak saha Ibu ingkang kula hormati,   
Lan kula minangka ketua panitia makili sedaya panitia tansah nyuwun agunging pangampunten, awit kula nyediakake bilih anggenipun  papan palenggahan saha kirang mranani dumateng manah panjenengan sedaya.

Bapak saha Ibu ingkang kula hormati,
Mbok menawi cekap semanten ingkang dados atur kulo wonten ing acara punika, kiranging basa kula tansah nyuwun sih agunging pangaksami, purnaning atur, Billahi taufiq wal hidayah .. 

Wassalamu’alaikum wr.wb.
———————————————
( CONTOH 2 )
Contoh Teks Pidato Sambutan Ketua Panitia Bahasa Jawa :

Assalamualaikum Wr. Wb.

Poro Bapak Kyai ingkang kulo mulyaken, 
poro Bapak Guru ingkang kulo mulyaken, 
poro tamu undangan sangking wali murid soho undangan lintunipun ingkang kulo hormati.

Hadirin sekalian ingkang kulo hormati.
Sakderenge kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke langkung rumiyin kulo muji syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat, ni’mat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sahinggo kulo lan panjenengan saget makempal wonten setunggal gedung madrasah dalam rangka Haflah Tasyakur kelas III …………………..


Poro rawuh ingkang kulo hormati.
Wonten ing mriki kulo atas nami ketua panitia acara ngaturaken matur nuwun ingkang sak ageng-agengipun dumateng poro Bapak Kyai lan Bapak Guru, Ibu Guru ingkang sampun nyediahaken tempat lan perlengkapanipun.

Lan ing mriki kulo nyuwun tambahipun barokah dongo dumateng poro hadirin ingkang hadir ing acara niki, mugi-mugi sedoyo ilmu, bimbingan lan kerja keras kawulo diparingi ilmu, bimbingan lan kerja keras ingkang maslahah, manfa’ah lan barokah.

Poro rawuh ingkang terakhir kulo ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng Bapak lan Ibu Wali murid selami kulo wonten ing madrasah mriki sering-sering damel susah payahipun poro Bapak lan Ibu pramilo sedoyo kesalahan kulo dipun aliraken samudra kema’afan lahir lan batin. Kulo akhiripun matur nuwun..

Wassalamualaikum Wr. Wb.
———————————————-
( CONTOH 3 )
Contoh Teks Pidato Prakata Panitia Bahasa Jawa

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ اَمَرَ عِبَادَهُ بِالدُّخُوْلِ فِى اْلإِسْلاَمِ كَآفَّةً وَاَوْجَبَ عَلَيْهِمْ حِفْظَ الدِّيْنِ مِنْ مَكَايِدِ اْلأَعْدَآءِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الْفَجَرَةِ
اَشْهَدُ اَنْ لآاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ بِالشَّرِيْعَةِ الْعُلْيَةِ. اَللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ وَالاَهُ، اَمَّابَعْدُ:

  • Poro ‘Alim Ulama ingkang kulo dereki menggah fatwa pangendikanipun
  • Wabil akhosh panjenenganipun Bpk. KH. M Aliyyul Munief Qst soho Ibu selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ma’ahidul ‘Irfan ingkang kulo cadang-cadang Barokah, Manfaat, Soho Ridlo Ilmunipun
  • Almukarrom Simbah KH. Mufid Mas’ud saking Ngayojokarto ingkang tansah kito tenggo-tenggo menggah fatwa pangendikanipun


Hadirin Hadirot Rohimakumulloh…
Sepisan, moggo kito sesarengan angunjuaken rahos syukur wonten ngarso dalem Allah SWT ingkang sampuan maringi kathahing nikmat, arupi nukmat lahir soho batin sehinggo wonten ing wekdal puniko kito waget pepanggihan wonten ing majlis puniko tanpo setunggaling alangan punopo, Amien.

Kaping kalih, Shalawat soho salamIpun Allah SWT mugi katetepno dumateng Nabi Agung Muhammd SAW, ingkang sampun bekto kito saking mergi ingkang awon dumugi mergi ingkang sahe lumantar Agami Islam.

Hadirin Hadirot Rohimakumulloh
Ing mriki kulo minangkani wakil saking sedoyo paniti perlu matur wonten ngarso penjenengan sedoyo:

Pematur ingkang Sepisan: Sedoyo panitia tansah ngaturaken sugeng rawuh dumateng rawuhipun panjenengan sedoyo kanti kulo aturaken

اَهْلاً وَسَهْلاً وَمَرْحَبًا بِقُدُوْمِكُمْ

Ingkang Kaping Kalihipun: Sedoyo panitia ngaturaken agunging matur nuwun ingkang tanpo pepindan kanthi rawuhipun panjenengan sami, ingkang sampun kerso nglodangaken wekdal soho ndanganaken penggalih sak perlu ngrawuhi wontenipun acara puniko. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedoyo estu-estu saget dados setunggalipun amal ibadah ingkang dipun tampi wonten ngarso dalem Allah SWT, Amien.

Ingkang Kaping Tiganipun: Sedoyo panitia tansah ngaturaken agunging pangapunten anggenipun sedoyo panitia mboten waget ngaturi papan pinarakan soho pahurmatan (pasugatan) ingkang langkung sae soho mranani wonten ing penggalih panjenengan sedoyo. Sinahoso kawontenan ingkang mekaten, mugi-mugi panjenengan sedoyo waget pinarakan kanthi ngrahosaken sekeco lan waget ngrahab pasugatan kanthi raos eco.

Dungkap Kaping Sekawanipun: Saking sedoyo panitia tansah ngaturaken agunging matur nuwun dumateng sedayanipun ingkang sampun kerso nderek mbiantu ingkang rupi Moril utawi Materiil sehinggo waget terlaksana wontenipun acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Agung Muhammad SAW puniko. Pramilo saking puniko, sedoyo panitia dereng waget bales punopo-punopo kejawi namung ngaturaken do’a:

جَزَاكُمُ اللهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَاْلاَخِرَةِ اَمِيْنَ

Mekaten menggah pematur kulo minongko wakil saking sedoyo panitia. Mbok bilih wonten klentan-klentunipun anggen kulo matur saking awal dumugi akhir, kulo nyuwun agunging samudro pangaksami.

Kulo akhiri Ihdinasshirothol Mustaqiim…….

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

——————————–

( CONTOH 4 )
Contoh Prakata Panitia Pengajian dengan Bahasa Jawa

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh….

A’udzubillahiminasyaithanirrajiim. 
Bismillahirrahmanirrahiim. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamiin. Wabihi nasta’in ‘alaumuriddunya waddin washalatu wassalamu ‘ala sayidina muhammadin  wa’ala alihi washahbihi ajma’iin. Amma ba’du

Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Tri Nuryani

Ingkang kawula hormati Anggota Muslimat – Fatayat RW IV

Mboten supe Adik-adik generasi NU ingkang kawula sayangi ugi kawula banggaaken


Hadirat ingkang kawula hormati,

Sakderengipun kawula matur minangka talang atur saking rencang-rencang penyelenggara Pengaosan Rutin Muslimat – Fatayat RW IV dusun Bener punika, ingkang sepisan mangga sareng-sareng kita ngunjukkaken raos syukur kita dateng Allah SWT sahingga wonten ing wekdal punika kita waged makempal wonten papan panggenan ingkang minulya punika kanthi sehat wal afiat mboten kirang satunggal punapa. Mila raos syukur kita, kita ikraraken mawi kalimatut tahmid…Alhamdulillahirabbil’alamiin.

Mboten supe shalawat saha salam tansah kita aturaken dumateng uswah hasanah kita inggih punika Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kita antu-antu syafa’atipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma Aamiin.


Hadirat ingkang kawula hormati,

Ingkang kaping kalih kawula ngaturaken sugeng rawuh saha maturnuwun dumateng ibu-ibu saha adik-adik tunas NU ingkang sampun kersa rawuh wonten papan panggenan punika. Mugi rawuh panjenengan kagolongaken amal solihah, dipun tampi Allah SWT. Aamiin…

Ingkang kaping tiga kita atas nami penyelenggara nyuwun pagapunten atas sedaya kekirangan anggenipun paring penghormatan, arupi papan palenggahan, penyambutan, minggahipun pasugatan ingkang kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sedaya.

Kados semanten kemawon ingkang waged kawula aturaken. Kathah klenta-klentunipun anggen kawula matur nyuwun agunging pangaksami.


Akhirul Kalam…wallahul muwafiq ilaa aqwamith thariq

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh….
———————————————( CONTOH 5 )
Contoh Teks ketua panitia bahasa jawa Terbaik

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أالحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلي عمر الدنيا والدين.والصلاة والسلام عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد،ٍ خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلي آله الطيبين، وأصحابه الأخيار أجمعين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْد

  • Hadrotal muhtarom Poro Alim , poro bapak kiyai tokoh masyarakat dusun grogolan engkang tansah kaulo tenggo-tenggo sedoyo fatwa ipon langkong-langkong dumateng romo kiyai Syaifuddin engkang tansah kaulo mulya aken, soho dumateng bpak Aqib Mustaghfiri engkang kaulo hormai ugi, Mugi Allah SWT Tansah maringi umur engkang panjang dumateng beliau soho sedoyo ahli warisipun,. Amin,,,.
  • Dumateng ketua Pondok Syaiful anwar soho sedoyo staf-staf ipun engkang kaulo hormati
  • Bapak kepala desa ngrogolan soho bpak kepala desa ngagel beserta jajaran perangkatnya engkang kaulo  hormati
  • Mboten kesupen dumateng santriwan santriwati senasib seperjuangan senampan sewajan sak kotak an engkang kaulo gandrungi lan kaulo bangga-bangga aken penjuanganipun.


Alhamdu lillah wasyukrulillah wonten ing dalu meniko kito sedoyo tansah pinaringan rahmat taufiq lan hidayahipun, sahinggo kanti lagkah engkang jejeg, toto busono engkang rapi, kito saget angkrawuhi malis ta’lim pondok syaiful anwar meniko kanti sehat wal afiat mboten wonten alangan setunggal menopo. Mugi kito sedoyo kalebet hambanipun  Allah SWT Ingkang anggadahi iman lan taqwa, Amin. Ya robbal alamin!

Kapeng kalehipon sholawat soho salam katur junjungan kito nabi agung Muhammad SAW, Beliau inggih meniko namong setunggaling menungso ingkang saget mbedah bendungan masa jahiliyah menuju samudero ilmiyah yang terang benderang kebak ngilmu pengetahuan kados meniko. Mugiho kito sedoyo termasok umatipon, engkang pikantok syafaat mbesok wonten yaumil Kiyamah.. Amin..

Kapeng tigangipon kaulonaturakaen mator sempah pinuwon dumateng sederek pembagi wedal engkang sampon maringi kesempatan dateng kulo, sahinggo kaulo saget mator dumateng panjenengan sami saperlu latihan khitoba’ ing dalu meniko..

Poro bapak soho poro ibuk ingkang tansah kinormatan wonten wedal meniko kaulo minangkani ketua panitia bade ngaturaken:

Sepindah inggih meniko Kaulo aturaken Ahlan Wasahlan bikhudhurikum  monggo pinarak engkang sekeco. Soho kauloaturaken mator nuwon sanget panjenengan sampon kerso rawoh wonten majlis ta’lim meniko mugi2  sak bakdane acara meniko rizki engkang katah halal barokah dipun limpahake Allah dumateng kaulo lan panjenengan sedoyo. amin amin Yarobbal Alamin!

Kaulo atas nama ketua panitia nyuwun angungeng pangapunten, menawi wonten kesalahan teknis ingdalem acara meniko, sahinggo kursi lan mejo mboten roto kebagihan sedoyo, soho snak lan sego mboten dugi wingking mriko. Atas nama panitia kaulo nyuwun agungeng pangapunten sebab panitia meniko namong menungso ingkang lumrah, kebak salah lan taksih kirang waspodo.

Sak lajengipon kaulo atas nama pribadi, mbok bileh wonten kekirangan punopo ingkang kaulo aturaken dumateng sedoyo panitia, kaulo nyuwon ngapunten, sebab nopo ingkang dados uneg2 panjenengan sedoyo mboten saget kaulo atoraken sedoyo. Ugi mbok bileh anggan kaulo mator wonten klenta klentu nipon lan kesupen ing tengah2 kaulo nwuwon pangapunten ingkang sak katah2hipon…

Wosono cekap semanten ator kaulo….


وبالله التوفبق والهدايه والضى ولإنايه

ثم السلام عيكم ورحمة الله وبركاته

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *