Teks Sambutan Kematian Bahasa Jawa

Posted on

Teks Sambutan Kematian Bahasa Jawa – Selamat datang diblog vestitijaya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi contoh contoh teks untuk sambutan dalam acara kematian dalam bahasa jawa. Bagi anda yang orang jawa asli dan pasti yang namanya memberi sambutan dalam acara duka menjadi keharusan mempersiapkan teksnya. 

Kematian pasti akan dirasakan oleh setiap insan yang bernyawa. Tak pandang muda atau tua,kecil atau besar,laki-laki atau perembuan, semuanya akan merasakan yang namanya kematian.

Teks Sambutan Kematian Bahasa Jawa

Sambutan kematian secara islam

Artike ini merupakan contoh kata sambutan orang yang beraga islam ya. yang mana isinya berisi islami yang baik dan sopan tentunya. Bagi orang yang beragama islam, dan akan memberi sambutan sebaiknya lihat sampai akhir artikel.

Atur belasungkawa bahasa jawa singkat

Anda ingin memberi sambutan diacara kematian secara singkat, sebaiknya dipilikrkan lagi ya, Sebaiknya jangan yang terlalu singkat. Kan anda ingin memberikan kata kata duka, alangkah baiknya lebih panjang agar terkesan anda juga ikut simpati dan berduka.

Atur pambagyo harjo kematian singkat

Pambagyaharja yaiku sesorah kang isine atur pambagyaharja marang para tamu, dening kang duwe gawe diwakili dening wong liyo kang biasane diwakilake mareng sesepuh masyarakat.

Sambutan 7 hari meninggal bahasa jawa

Bagi orang NU ( Nahdotul Ulama’) mendoakan orang yang yang meninggal dunia dengan cara tahlil bersama. Sambutan 7 hari meninggal juga biasanya dilakukan. Bisa tuan rumah sendiri, perwakilan tuan rumah itu sendiri, ataupun seorang moden yang memimpin tahlil.

Bagi anda yang dipercaya dan akan melakukan sambutan dalam acara duka cita, sebaiknya anda mempersiapkan diri.

Nah diartikel kali ini kami akan berbagi referensi dan contoh teks sambutan kematian dalam bahasa jawa. Mungkin anda berencana ingin menjadi wali atau orang yang diberi amanat untuk memberi sambutan.

Berikut Contoh-contoh Teks Sambutan Kematian dalam Bahasa Jawa :

( CONTOH 1)

Contoh Teks Pidato Acara Kematian Bahasa Jawa Terbaru

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِ الله، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله وَ بَعْدُ

Para sesepuh lan pini sepuh ingkang hangkung mastuti 

dhumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundhi. 

Para pangemban pangembating nagari minangka pandam pandoming kawula dasih ingkang pantes kinurmatan. 

Para pambela sungkawa kakung putri ingkang pantes sinudarsana.

Madyaning panandhang ing ri kalenggahan punika. Kulo piniji dening para kaluarga panandhang inggih panjenenganipun Bapak / Ibu…. Kinen njejeri minangka pambiwara, ingkang tartamtu kaeneraken wontenipun tata upacara badhe bidhaling layon.

Innalilahi waina illahi rojiun. Sampun murut dhumateng kasedan jati suwargi Bapak / Ibu………….

Awit saking lantaran nandhang…………………

ingkang punika saksampunipun pangruktining layon sampun paripurna. Kaperengipun kaluwarga ingkang nandhang dhuhkita inggih panjenenganipun ………….. 

ing hari kalenggahan punika dipun wonteni tata upacara sawatawis ingkang sampun lumampah.

Saderengipun kula ngaturaken lekasing sedya, sumangga nun dhumateng para pembela sungkawa kakung putri tansah kula dherekaken hangluguraken asmaning Gusti Ingkang Maha Kawasa, karahana rohmat saha sin wilasanipun ingkang sampun rumentah dhumateng panjenengan sadaya, dalasan kula, saengga maksih saged nderek bela sungkawa kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala.

Para pembela sungkawa kakung putri ingkang pantes sinudarsana / sinubeng pakurmatan, wahyaning mangsakala upcara hangkating layon kaleksanakaken, wondene reroncening adicarakados sampun karakit dening para kaluwarga, ingkang punika panatacara ngaturaken reroncening adicara : 

Tinaruba sholat / jenazah dening para kadang ingkang piniji, kalajengaken tanggap pasuryan

Atur pambagya harja saking para kaluwarga ingkang sami nandhang dhuhkita.

Atur panglipur dening tetuwangga ingkang sumandhing keblating panembah

Donga dening tetuwangga ingkang piniji

Paripurnaning upacara prathanda yekti bidhaling layon ( dipun wonteni brobosan menawi keparengipun kulawarga netepi adhat )

Para pambela sungkawa ingkang pantes kinurmatan, mekaten reroncening  adicara ingkang rinakit dening para kulawaega. Maturnuwun

( CONTOH2 )

assalamu’alaikum wr wb..

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

sedoyo poro rawuh ingkang kulo hormati.

Sederengipun kulo sakeluarga ngaturaken matur nuwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedoyo ,mugi – mugi langkahipun panjenengan sedoyo dipun dadosaken amal silatarahim ingkang barokah, manfaat lan maslahat kagem gesang kito awit ndunyo ngantos dumugi akhirat mangke.

Dene Panjenengan dipun atur rawuh teng mriki namung badhe kulo suwuni keikhlasanipun supados ndongaaken arwah leluhur kulo ingkang sampun sumare wonten alam leluhur, khususipun almarhum Bapak kulo ingkang saniki sampun angsal setunggal tahun, mugi mugi Allah SWT paring panggenan ingkang sae, diampuni sedoyo dosa – dosanipun lan tansah diparingi nikmat lan rohmatipun Allah SWT.

Selajengipun mbok bilih kulo sakeluargo paring papan panggenan lan ubo sito kirang mranani dumateng Panjenengan sedoyo, kulo nyuwun gunging pangapunten.

Saking kulo cekap semanten…

Wassalamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Dumatheng Bapak….(imam tahlil) monggo kulo aturaken wekdal secekapipun.

( CONTOH 3 )

Contoh pidato bahasa jawa tentang atur bela sungkawa

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ اْلإِيْمَانِ وَاْلإِسْلاَمِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ اْلأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Inna lillahi wa innna ilaihi raajiuun 3x

Nuwun, para takziyah ingkang kula kurmati, kanthi rahmating Gusti ingkang Maha Agung, ing wekdal menika kita sedaya tasih pinaringan kasarasan, saged rawuh ing dalem duhkita ngriki ing upacara pametaking layon almarhum/almarhumah (…………….) sing menika.

Keparenga kula minangka wakilipun kulawarga, ingkang nandang bela sungkawa, ngaturaken agungin panuwun dhumateng para takziyah ingkang sampun kepareng rawuh wonten dalem mriki, paring pakurmatan upacara pametaking layonipun almarhum/almarhumah (……………) 

mboten kesupen kulawarga ngaturaken agungin panuwun ingkang tanpa umpami dhumateng panjengengan sedaya ingkang sampun paring pambiyantu awujud bandha beya, iguh pratikel saha penggalihan, ingkang sedaya wau katujokaken saha mahanani entenging sesangganipun kulawarga. 

Kulawarga ing ngriki mboten saged paring lelintu menapa-menapa, kejawi naming memuji mugi sedaya amal kesaenan panjenengan sedaya tansaha pikantuk piwales saking Gusti Allah. Amin..

Para takziyah ingkang kula kurmati, perlu kawuningan sepinten upaya lan ikhtiaripun kulawarga nalika almarhum/almarhumah (…………………) nandhang gerah, sageda sehat malih, nanging gandheng sedaya pepesthen menika wonten ing astanipun Gusti, pramila kanthi tentrem Bapak/Ibu/Sedherek…………… Sasmpun sowan wonten nnggarsanipun Gusti, rikala dinten……………. Waci tabuh…………. Wonten ing…………..

Dhumateng para takziyah sedaya kepareng paring donga amrih sedaya amal kesaenanipun almarhum/almarhumah (……………….) saged ketampi linebura sedaya dosa lan kalepatanipun. Dhumateng kulawarga ingkang dipuntilar, mugi kaparinga manah tabah, ikhlas lan tawakal.

Ing wasasna mbok bilih almarhum/almarhumah (…………………..) rikala sugeng gadhah kalepatan, utawi pettangan ingkang dereng rampung dhateng panjenengan sami, kulawarga nyuwunaken agenging pangapunten. Lan panjenengan kersa rawuh ngrampungaken sedaya wau kaliyang kulawarganipun.

Ing wasana cekap semanten ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten atur ingkang kirang prayogi. Kula nyuwun pangapunten. Nuwun

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Nah itulah beberapa referensi dan ide contoh “ Teks Sambutan Kematian Bahasa Jawa ” yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi jawaban dan contoh teks sambutan anda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *