Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur Terbaru dan Terbaik

Posted on

Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur – Apakah kalian saat ini sedang mencari contoh teks pidato tentang bersyukur? pada kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh terbaik dan tentunya mudah yang bisa kalian jadikan persiapan sebelum berpidato.

Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur

Bersyukur adalah suatu perasaan terima kasih dan apresiasi atas hal-hal yang kita miliki dan alami, meskipun ada hal-hal yang belum kita dapatkan atau belum mencapai harapan kita. Ini melibatkan memfokuskan pikiran pada hal-hal positif dan berharga dalam hidup kita, dan memperlakukan hal-hal tersebut dengan penghormatan dan pengakuan. Bersyukur dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Berikut adalah 5 alasan untuk bersyukur:

  1. Kesehatan: bersyukur untuk kesehatan yang baik membantu kita menghargai dan menjaga kondisi fisik dan mental kita.
  2. Keluarga dan teman-teman: bersyukur untuk keluarga dan teman-teman kita membantu kita menghargai dan memelihara hubungan dengan mereka.
  3. Pekerjaan atau pendapatan: bersyukur untuk pekerjaan atau sumber pendapatan kita membantu kita menghargai dan mengejar kesuksesan yang lebih baik.
  4. Rumah dan lingkungan: bersyukur untuk rumah dan lingkungan kita membantu kita menghargai dan melestarikan lingkungan sekitar kita.
  5. Kemampuan dan bakat: bersyukur untuk kemampuan dan bakat kita membantu kita menghargai dan mengembangkan potensi diri kita.

Dengan bersyukur, kita dapat memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat kita, meningkatkan kualitas hidup, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita.

Nah berikut ini kumpulan contoh teks Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur :

[ CONTOH 1 ]

Teks Pidato Bahasa Jawa Singkat tentang Bersyukur

Assalamualaikum Wr. Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillaahi rabbil ‘alamin, wabihi nasta’inu ‘alaa umuriddunya waddin. Wassholatu wassalamu ‘alaa asyrafil mursalin, wa’alaa alihi wa sahbihi ajma’in. Amma ba’du.

Ingkang kawula hormati bapak ibu sedoyo

Lan para rawuh ingkang sampun kempal wonten mriki.

Sepindah, monggo kita ngaturaken Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, damel sedaya nikmat ingkang sampun diparingi Allah, sehinggo kita sedaya saget sami-sami sinau agama wonten papan punika.

Kaping kaleh, sholawat lan salam damel junjungan agung kita Nabi Muhammad saw. Nabi utusan Allah ingkang kula lan panjenengan rantos syafaatipun wekdal yaumil qiyamah.

Para rawuh rahimakumullah..

Nikmat ingkang sampun diparingi Allah katah sanget lan mboten saget kita itung. Nikmat kasarasan, nikmat kasugihan, nikmat dahar lan ngunjuk,

kaleh ingkang paling penting lan utama yaiku nikmat iman kaleh islam.

Kula lan panjenengan sedaya sampun kedah bersyukur kaleh nikmat-nikmat Allah. Nopo mawon ingkang saget kita mlampahaken damel bersyukur dumateng Allah?

Kaping setunggal, ngaturaken Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Kalimat tahmid menika kalimat pujian dumateng Allah.

Tegesipun matur kalimat tahmid yaiku,  kita sedaya emut menawi nikmat niku saking Allah. Mboteng namung saking usaha kita.  

Ingkang kaping kaleh, kita saget berbagi marang lintune damel nikmat ingkang sampun keparingan dumateng kita. Misalipun kaleh kesarasan, kita saget mbiyantu tenaga marang tiyang intune ingkang kasisahan. Kaleh dhaharan lan ujukan ingkang kita kagungan, kita saget maringi marang tiyang lintu ingkang kekirangan dhaharan.

Bapak Ibu sedaya..

Kaleh bersyukur, Allah badhe nambah nikmat panjenengan, Kita sedaya kedah pinter-pinter bersyukur lebet kawontenan nopo mawon

Sanadyan menawi kula nopo panjenengan gerah. Kita kedah yakin niku cara Allah mbusek dosa-dosa kita.

Mugi-mugi kula lan panjenengan dipuntebihaken saking sifat kufur nikmat. Lan mugi-mugi kita sedaya kelebet tiyang-tiyang ingkang tansah emut kaliyan Allah. Amin ya rabbal ‘alamin

Bapak ibu lan sedaya rawuh ingkang dirahmati Allah..

Cekap semanten ingkang saget kulo aturaken. Nyuwun agungipun pangapura menawi wonten kekirangan lan kelepatan kulo.

Wassalamualaikum wr wb

[ CONTOH 2 ]

Contoh teks pidato bahasa jawa tentang syukuran 

Assalamualaikum wr wb

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Tulisan latin mukadimah: Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wassholaatu wassalaamu ‘alaa asyroofil anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa’ala alihi washahbihi aj’ma’iin, wa man tabi’ahum biihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba’du.

Asyhadu anlaa ilaaha ilallohu wahdahu laa sarii kallah, wa ashadu anna muhammadan ‘abduhu wa rosuuluhu laa nabiya ba’dah.

Allohumma sholi’ala mukhammad, wa’ala ali mukhammad, amma ba’du.

Nuwun! Salam kasugengan, tuwin salam kawilujengan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kula sumawa panjenengan sedaya Aamiin.

Panjenenganipun Drs. Soesanto pangarsanipun pawiyatan SD Negeri Keputren Pleret Bantul ingkang satuhu kula bekteni lan kurmati;

Bapak Ibu guru sarta karyawan pawiyatan SD Negeri Keputren Pleret Bantul ingkang saestu pantes sunuba ing pakurmatan;

Tamu undhangan ingkang kinurmatan lan mboten saget kula piji-piji satunggal-satunggaling;

Miwah kanca-kanca kelas 6 SD Negeri Keputren Pleret Bantul ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyen tansah ngunjukaken puja-puji syukur dumateng Pangeran Ingkang Maha Welas lan Asih, ingkang nguwaosi sedaya alam saisinipun, awit saking Welas lan Asih-ipun satemah kula sedaya saget ngawontenaken acara syukuran lulus ujian nasional kelas 6 SD Negeri Keputren Pleret Bantul ing wekdal menika.

[ CONTOH 3 ]

Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur Terbaik

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أََمَّا بَعْدُ اَلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أََمَّا بَعْدُ

Tulisan latin mukadimah: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, was-sholaatu was salaamu ‘alaa asyrofil anbiyaa-i wal mursaliin, sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa sahbihi aj’ma’iin, Amma ba’du.

Bapak-bapak ingkang kula hormati

Pemuda masjid ingkang kula tresnani

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu Wataala, awit saking nikmat lan kanugrahanipun kita taksih pinaringan kasarasan saha umur panjang, saengga kita saged makempal wonten ing adicara menika. Sholawat saha salam sumangga kita aturaken dhumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Solallahu Alaihi Wassalam, dumateng para shahabat, para garwa lan kita minangka umatipun ngantos akhir jaman.

Bapak-bapak sekalian,

Isih ing kahanan pandemi saiki, akeh sedulur kita sing kena pengaruh pandemi, sing kudu kelangan mata pencaharian. Kajawi saking punika, boten sakedhik kenalan kita meh saben dinten midhanget kabar bilih setunggal mbaka setunggal kedah kondur rumiyin dateng Allah Subhanahu Watala.

Pramila wonten ing kalodhangan menika, nalika kita taksih pinaringan sehat wal afiat lan boten kekirangan menapa kemawon, kula nyuwun agunging pangaksami dhumateng kula lan para rawuh umumipun supados tansah muji syukur dhumateng ingkang sampun kaparingaken dening Allah Subhanahu wataala dhumateng kita sedaya.

Bapak-bapak sekalian,

Allah Subhanahu wataala sampun paring wejangan dhateng kita, bilih menawi kita syukuri, Allah badhe nambahi nikmat, lan menawi kita mboten bersyukur, siksanipun Allah badhe nglarani sanget. Kados ingkang wonten ing Al Qur’an Surat Ibrahmi ayat 7 mangkene:

Bissmilahirahmanirrahim

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ  

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”

Matur nuwun, kita bisa nindakake iki kanthi 3 cara, yaiku:

Syukur kanthi ati iku cara kanggo ikhlas lan remen marang apa sing diparingake dening Allah

Syukur kanthi lisan, yaiku kanthi tansah dzikir marang apa wae sing wis diparingake dening Allah Subhanahu Wataala, kapan wae dadi pakulinan supaya cangkem kita tansah teles ing eling marang Panjenengane.

Syukur karo anggota awak, yaiku kita bener-bener ngibadah lan sabisa-bisa dijauhi tumindak maksiat.

Bapak-bapak sekalian,

Pungkasaning atur sumangga kita tansah tansah ta’at dhumateng Panjenenganipun, langkung-langkung ing sapunika kita taksih dipun uji dening Allah Subhanahu Wataala awujud pandhemen menika. Wabiltaufik walhidayah Wassalamualaiku warrahmatullah wabbarakatuh.

[ CONTOH 4 ]

Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur Singkat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Alhamdulillahi wa Syukur, wala hauwala wa la quwwata illabillah.

الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ اْلإِيْمَانِ وَاْلإِسْلاَمِ. وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ اْلأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahil ladzii an’amanaa bini’matil iimaan wal islaam. Wanushalli wanusallimu ‘alaa khairil anaam, sayyidinaa muhammadin wa’alaa aalihii wasohbihi aj-ma’iin, amma ba’du.

Piye kabare para rawuh kabeh?

Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan barokah saking Allah SWT. ing urip. Pakumpulan kita ing dina iki bakal dadi momen sing aji lan mesthi migunani kanggo kita kabeh.

Ngucapake rasa syukur iku muni gampang, nalika swasana seneng utawa seneng, kita kudu matur nuwun marang Allah SWT.

Kados ingkang dipunandharaken wonten ing QS Ibrahim ayat 7 bilih Allah badhe nambahi nikmat dhateng abdinipun, menawi abdinipun syukur.

Ananging menawi ngingkari nikmatipun Allah SWT. menehi, siksa bakal banget nglarani.

Wonten ing ngriki saged dipunmangertosi bilih anggenipun ngaturaken raos syukur dhateng kanugrahanipun Gusti menika mujudaken sikap ingkang trep katindakaken amargi Gusti Allah paring janji badhe nikelaken nikmat menika.

Menawi kaliyan sesami kita wajib ngucap syukur dumateng kanugrahanipun.

Kepiye carane kita lali kanggo matur nuwun marang sing nggawe kita. Sing penting eling marang Allah SWT. ing ngendi wae kita uga apa wae kahanan kita.

Yen ing kahanan kangelan kita bisa njaluk tulung marang dheweke, uga nalika sampeyan lagi ngrasa seneng utawa seneng.

Mekaten atur kula, mugi-mugi saged paring pencerahan saha nuwuhaken kasaenan dhumateng sedayanipun, 

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Demikian artikel yang dapat kami berikan tentang “ Pidato Bahasa Jawa tentang Bersyukur Terbaru dan Terbaik ” Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan persiapan kalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *