Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa

Posted on

Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa – Apakah saat ini anda sedang mencari referensi dan contoh teks MC atau pembawa acara tentang Acara Yasinan rutin dalam hahasa jawa ? Artikel ini kami akan memberikan referensi-referensi terbaik untuk anda. Pilih sesuai dengan keinginan dan yang kalian anggap mudah.

Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa

[ CONTOH 1 ]

ContohTeks Pembawa Acara Yasinan Bahasa Jawa

Assalamualaikum wr wb

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ،َأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ….

  • Dumateng poro alim poro kyai sesepuh lan pinisepuh engkang kulo dereaken
  • Dumateng poro ibu-ibu muslimat lan sahabat fatayat engkang kulo hormati
  • Wabil khusus shohibul musibah utawi kaluwargo almarhumah engkang minulyo, sedoyo anggota jamaah yasinan lan tahlil engkang kulo mulyaaken

 Sak derengipun kulo ngaturaken rantamaning adi coro wonten ing wekdal meniko keparengo langkung rumiyin monggo kito sami sesarengan ngaosaken puja lan puji syukur wonten ngersanipun Allah swt, bilih Allah swt taksih amaringi pinten-pinten rahmat, nikmat taufiq lan hidayah sehinggo kito saget hadir dalam keadaan sehat wal afiat

Kaping kaleh waosan sholawat serta salam kito aturaken wonten ngersanipun nabi agung Muhammad saw , bilih kanjeng nabi meniko sampun paringi tuntunan dumateng kito sedoyo benjang wonten yaumil qiyamah amin Allohumma Amin…

Minongko mukhodimah kulo boten perlu kulo panjang lebaraken ing mriki sebagai tugas kulo, kulo bade ngaturaken rantamaning adi coro utawi susunan acara ing wekdal meniko

 Acara engkang nomer setunggal nggeh meniko

1. Pembukaan

2. Waosan suroh yasin lan waosan kalimah thoyibah

3. Sambutan sangking shohibul musibah

4. Sambutan saking jamaah yasinan

5.  Penutup

Dene ing mriki lumebet adi coro engkang nomer setunggal pembukaan, monggo kito bukak sesarengan kanti waosan surotul fatihah ganjaripun ke jawi ke aturaken nabi Muhammad saw khususipun ke aturaken dumateng ruhipun almarhumah ibu Ngatini Alaniah Al-fatihah………

matursuwun atas waosan surotul fatihah panjenengan sami, mugi-mugi saget manfaati lan mbarokahi kito sedoyo Amin.

Adicoro engkang nomer kaleh nggeh meniko waosan suroh yasin lan waosan kalimah thoyibah engkang dipun pimpin panjenenganipun ibu umi nailatul fitria..wedal soho panggenan kulo aturaken semonggo

Adicoro engkang nomer tigo sambutan saking shohibul musibah, engkang wedal meniko bade ke aturaken dumateng ibu kasmini wedal soho panggenan kulo aturaken semonggo

Adicoro engkang nomer sekawan sambutan saking jamaah yasinan, engkang wedal meniko bade ke aturaken dumateng ibu jumiah wedal soho panggenan kulo aturaken semonggo

Adi coro engkang nomer gangsal penutup, monggo kito tutup kanti waosan surotul fatihah sak derenge kulo tutup kulo sebagai pembagi acara mbok menawi kekuranganipun utawi kekilafanipun kulo nyuwun agunge pangapunten , monggo kito tutup sesarengan kanti waosan Hamdalah….

Alhamdulillahirobbil’alamiin.

[ CONTOH 2 ]

Contoh Salam Pembuka (MC) dengan Bahasa Jawa

( Pambuko Tahlil / Surat Yasiin )

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Washolatu wassalamu ‘ala asyrofil Ambiyaai Wal mursaliin Sayyidina Muhammadin wa’alaihi washohbihi ajma’iin Ammaba’du.

Ibu-Ibu Pengurus lan Ibu-Ibu Anggota PKK ingkang dhahat kinurmatan.

Sepindhah mangga sareng-sareng ngaturken puji syukur kunjuk dhumateng ngarsanipun Alloh SWT, ingkang sampun pinaringan Taufik saha Hidayah saenggo kita saget pepanggihan ing papan puniko kanthi kawilujengan soho kasarasan.

Kaping kalih Solawat saha salam mugi tansah pinaringan dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Mohammad SAW, ingkang sampun paring pitedah lan ingkang kita ajeng-ajeng safaatipun.

Kaping tiga maturnuwun sanget dhumateng Ibu-Ibu ingkang sampun kerso nglonggaraken wekdal ngrawuhi pakempalan PKK kito.

Matur nuwun sanget dhumateng shohibul hajjah Ibu…..ingkang sampun paring papan panggenan tuwin sakathahing pasugatan ingkang kaparingaken.

• Saderengipun waosan Tahlil / Surat Yasiin kita wiwiti, monggo kito sareng-sareng maos Surat Al-fatihah, Syahadat kaping tigo, Istighfar kaping tigo.

• Illahadlrotin Nabiyil Mustofa Muhammadin Sholallohu Alaihi Wasalam Al-Faatihah…..

• Salajengipun wekdal kulo aturaken dhumateng Ibu……..

Mugi-mugi waosan Tahli / Surat Yasiin kolowau sagedo dados amal kautamaan ugi dipun tampi dening Alloh SWT.

Cekap semanten atur kulo minongko pranoto coro, mbok bilih wonten andharan soho atur kulo ingkang kirang prayogi kulo nyuwun agenging pangaksami.

Bilahittaufik walhidayah 

Wassalamu ‘alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh.

[ CONTOH 3 ]

Sambutan Tuan Rumah acara yasinan dalam Bahasa Indonesia

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللهِ الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ رَسُولِ الله، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِالله وَ بَعْدُ

Teks tulisan Latin : Bismillahilhamdulillah washsholaatu wassalaamu ‘alaa rosuulillah, laa haula wa laa quwwata illaa billah, wa ba’du.

Arti dalam Bahasa Indonesia : Segala Puji bagi Allah, Sholawat dan Salam-Nya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi agung Muhammad S.A.W. (tidak harus diucapkan).

Yang terhormat, para hadirin pengajian rutin yasinan malam Kamis di Wilayah Dusun Sepranten dan Gadungan,

Pertama-tama, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara rutin yasinan yang merupakan agenda rutin sebulan sekali di tempat kita ini, semoga Allah memberkahi dan memberikan barakah kepada yang hadir. Amiin.

Selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah yasinan rutin dan kami haturkan rasa terima kasih atas kehadiran semuanya di tempat tinggal keluarga kami ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Sebagai tuan rumah pada kegiatan yasinan ini apabila dalam menyambut, menyiapkan tempat serta kelengkapannya dan nanti hidangan dan yang lain ada yang kurang berkenan di hati para jamaah yang hadir, atas nama keluarga saya mohon maaf.

Demikian sambutan kami selaku tuan rumah dalam acara ini, apabila terdapat tutur kata yang kurang baik, tidak pantas dalam penyampaian, kami untuk dimaklumi dan dimaafkan, wallahul muwafiq biaqwaamith thaariq, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

[ CONTOH 4 ]

Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

إنَّ الـحَمْدَ لِلّهِ نَـحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه

Ingkang kulo Hormati, Bapak Kiai/ustadz ……..

Ingkang kawulo hormati ugi poro jamaah yasinan malam Jum’at Dusun Sepranten Girimulyo

Sepindah, monggo bapak ibu kulo dereaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta’aala ingkang kanthi kathah nikmat barakahipun kito sedoyo saget kumpul wonten ing acara yasinan rutin wekdal sakmeniko ing gubug kawulo.

Sholawat soho salam dumateng penutup poro Nabi, Muhammad sollallahu ‘alaihi wa sallam ingkang dados conto lan panutan umat Islam ingkang dipun tenggo tenggo syafa’atipun ing dinten pembalasan.

Nomer kalih, kawulo aturaken sugeng rawuh dumateng poro rawuh jamaah yasinan, kawulo ngaturaken panuwun ingkang sanget ndumuheni pepanggihan sae ing dalu puniko wonten ing papan panggenan kulo sekeluarga.

Ingkan nomer tigo, mbok bilih anggen kulo nyambut, nyiapaken papan panggenan ugi sak mangkih unjukan kalebet ubo rampenipun wonten ingkang kirang mranani panggalih poro warga yasinan, kawulo sekeluarga sanget sanget nyuwun longgaripun manah poro rawuh kerso maringi pangapunten.

Mbok bilih cekap semanten sambutan saking kawulo, wonten kathah klenta klentunipun atur, kawulo nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

[ CONTOH 5 ]

ASSALAMU’ALAIKUM.WR.WB

Alhamdulillahi robbil ‘alamiin, wassolatu wassalamu’alaa asrofil ambiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin, wa’ala alihi washohbihi ajma’in, amma ba’du.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara Pembacaan Yasin & Tahlil pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun.

Kedua kalinya Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rosulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yaitu Agama Islam.

Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada malam  hari ini:

  • Pertama PEMBUKAAN
  • Kedua PEMBACAAN TAWASSUL yang akan dipimpin oleh ……….
  • Ketiga PEMBACAAN SURAT YASIIN & TAHLIL yang akan dipimpin oleh …………
  • Terakhir DO’A DAN PENUTUP yang akan dipimpin oleh ……….

Sebelum acara kita mulai terlebih dahulu kita buka dengan bacaan surat Al Fatihah, dengan tujuan semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancer.

ila khadrotin nabiyyil musthofa Muhammadin SAW, Al Fatihah

Terima kasih atas pembacaan surat Al Fatihah tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Acara selanjutnya yaitu pembacaan Tawassul kepada beliau Bpk/ Ustadz ………….. kami persilahkan.

Alhamdulillahirobbil alamiin demikian tadi pembacaan Surat Yasiin dan Tahlil, mudah-mudahan amalan tersebut mendapatkan Ridlo Allah SWT dan semua ahli kubur kita mendapatkan ampunan-Nya aamiin yaa robbal alamiin.

Sebelumnya saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini terdapat kesalahan dari awal hingga akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya, Akhirul kalam 

WASSALAMU’ALAIKUM.Wr.Wb

Nah demikian artikel dan contoh ” Teks Pembawa Acara Yasinan Rutin Bahasa Jawa “. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan sebagai persiapan anda sebelum menjadi MC diacara yasinan rutinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *